Edukacija:                UDRUGA – potrebno i sukladno

                                               GDPR za UDRUGE

 

Predavač: je međunarodno priznati stručnjak za navedeno područje, bivši djelatnik Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je neovisno tijelo za nadzor primjene navedenog Zakona

Cilj edukacije: Cilj edukacije je osposobiti polaznike sa znanjem i vještinama za ispunjavanje svih zahtjeva Opće uredbe o zaštiti

                          podataka – GDPR, uključujući i izradu svih potrebnih akata.

Datum edukacije: 06.06.2019.

Mjesto edukacije: Zagreb

Novi regulatorni okvir za zaštitu privatnosti naziva Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, kraće GDPR) donosi znatno veće kazne, do 4 % godišnjega prihoda ili 20 milijuna eura, te brojne nove obveze za privatne tvrtke, državne organizacije, udruge i sve ostale subjekte koji sudjeluju u prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Kako se pripremiti? Koja nova pravila treba poštivati? Koje dokumente trebam izraditi? Kako provesti procjenu utjecaja na privatnost? Kako i kada prijaviti neovlašteni pristup podacima? Kako odrediti minimalni opseg prikupljanja podataka? Što sve mora sadržavati Pravilnik o zaštiti osobnih podataka? Trebam li privolu?

Odgovore na ova pitanja, a i ostala pitanja možete dobiti na stručnom seminaru GDPR za UDRUGE. Edukacija je osmišljena da pomogne Udrugama u ispunjavanju svih zahtjeva GDPR-a uključujući i izradu konkretnih dokumenata:

evidencija aktivnosti obrade,

–  politike privatnosti za web,

–  pravilnika zaštite osobnih podataka,

izjave o privatnosti,

popisa potrebnih tehničkih mjera zaštite i

–  privole (ako je potrebna!!!).

Trajanje: Jednodnevna edukacija u trajanju od 09h do 16h.

Struktura: Predavanje, teorijske i praktične vježbe (svi materijali se dobivaju na edukaciji).

Prijave na mail: info@privatnost.hr

 
 

Edukacija internog auditora po ISO 27001 normi

Datum održavanja je utorak 20. i srijeda 1.11.2018. Mjesto održavanja seminara je Zagreb, a cijena s certifikatom je 1.500 kn + PDV.

ISO/IEC 27001:2013 međunarodno je priznata norma koja pomaže  organizacijama da zaštite osjetljive informacije kroz  trukturirano  upravljanje informacijskim sustavima, ljudima i procesima. Jedan od osnovnih alata razvoja sustava i njegovog usklađivanja je ermanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija. Kvalitetno provedeni interni auditi sustava upravljanja informacijskom sigurnošću su nužan preduvjet udovoljenja zahtjeva prema normi ISO 27001 i kasnijoj certifikaciji (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sustava upravljanja  
informacijskom sigurnošću.

Cilj seminara:

Efikasna izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Osposobljavanja za provođenje samostalnih internih audita u svojim organizacijama.

Kome je seminar namijenjen:

Sve odgovorne osobe koje su u vlastitim organizacijama zadužene za upravljanje informacijskom sigurnošću, svi stručnjaci koji žele steći potrebna znanja za projekte uspostave ISMS-a u vlastitoj organizaciji s ciljem stjecanja ISO 27001 certifikata, voditelji odjela za internu reviziju i svi koji se bave internom revizijom ili to planiraju, te svi koji žele naučiti kako se uvodi, primjenjuje ili ocjenjuje sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.

Program seminara:

1.dan

9.00 – 9.45         Sigurnost i sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću;
9.45 – 10.45       Norme niza ISO 27000; ISO 27001 zahtjevi i kako ih tumačiti;
10.45 – 11.15      Praktični zadaci;
11.15 – 11.30     Pauza;
11.30 – 13.00     Problematika uvođenja i primjene sustava;
13.00 – 14.00     Pauza za ručak;
14.00 – 15.00     Rizici: alati i tehnike procjene;
15.00 – 15.30      Praktični zadaci.
15.30 – 16.00      Pregled HR zakona i regulativa vezano uz  
informacijsku sigurnost;

2.dan

9.00 – 9.30           Mjerenje učinkovitosti ISMS-a;
9.30 – 9.45          Interni audit;
9.45 – 10.15        Priprema za audit;
10.15 – 10.45      Praktični zadaci;
10.45 – 11.00      Pauza;
11.00 – 12.00      Provođenje audita;
12.00 – 12.30      Praktični zadaci;
12.30 – 13.30      Pauza za ručak;
13.30 – 14.15      Pisanje izvještaja i nalaza;
14.15 – 14.45      Praktični zadaci;
14.45 – 15.00 Kako do ISO 27001 certifikata;
15.00 – 15.30      Završna diskusija;
15.30 – 16.00   Provjera znanja i dodjela certifikata.

Kontakt podaci za informacije i prijave:
e-mail: info@privatnost.hr
mob: 091 2030 008

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0